×

Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Küçükbaş Koyun İthalat Teknik Kriterleri Yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Küçükbaş Koyun İthalat Teknik Kriterleri Yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Türkiye’ye yurtdışından Damızlık Küçükbaş Koyun İthalat Teknik Kriterleri Mayıs – 2020 ‘de yeniden yayınlandı. Önemli değişiklikler yapıldı. Suffolk ırkı yeni yönetmelikten çıkartılarak yerine Zwartbles ırkı getirildi.

Diğer bir değişiklikte dişi koyunların seçilme yaşı 6-18 aydan 6-24 ay aralığına çıkarıldı.

Aşağıda Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Koyun İthalat Yönetmeliğinin yeni halini görebilirsiniz :

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ İTHALAT TEKNİK KRİTERLERİ
İthal edilecek Damızlık Koyunlar; East Friesian, Merinos, Dorset Down,
Charolais, Lacaune, Dorper, Ile de France, Zwarbles, Alman Siyahbaşlı, Texel,
Romanov, Plevne ve Asaf ırkı,
Damızlık Keçiler; Saanen, Damascus, Boer, Alpine ırklarından olmalıdır.
1. Yukarıda belirtilen ırklar dışındaki küçükbaş hayvan ithalat talepleri, Genel
Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
2. Hayvanlar, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından damızlık küçükbaş
hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.
3. Hayvanlar bireysel tanımlanmasını sağlayan kulak küpesi/mikroçip vb. ile
tanımlanmış olmalıdır.
4. Hayvanlar, ait olduğu ırkın genel fenotipik özelliklerini taşımalıdır.
5. Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük
v.b) patalojik oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit ve deri hastalıkları vb.)
olmamalıdır. Genel kondisyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır.
6. Hayvanlar seçim günündeki yaşı ;
– Dişiler (gebelik durumuna bakılmaksızın) : 6 -24 aylık (180-720gün),
– Erkekler : 12- 24 aylık (360-720 gün) olmalıdır.
7-Seçimi yapılacak hayvanlar, orijin ülkesinin yetkili otoritesi tarafından ya da yetki
verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenen kulak küpe numarası, ırkı, cinsiyeti, doğum
tarihi bilgilerini içeren onaylı belgelere sahip olmalıdır.
8- Hayvanların seçim günündeki canlı ağırlıkları en az ;

IRK DİŞİ
(Kg)
ERKEK
(Kg)
East Friesian 45 75
Merinos 45 75
Dorset Down 45 75
Şarole 50 75
Lacaune 40 65
Dorper 45 60
Ile de France 50 90
Zwarbles 45 65
Alman Siyahbaşlı 45 65
Texel 50 90
Romanov 25 50
Plevne 45 55
Asaf 45 65
Saanen 30 50
Damascus 40 55
Boer 45 60
Alpine 40 50

Diğer Hususlar:
1- Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlere ilave
belge, bilgi istenebilir. İlgililer istenen bu bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Kaynak : Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi

Translate »