Sığırlarda Irkları Nedir ve Nasıl Tespit Edilir

Ara 12, 2017 1

Öncelikle “ Sığır Irkı “ nedir onu açıklayalım : Sığır türleri ortak fizyolojik ve morfolojik özelliklere, karakterlere sahip olan ve bunları yavrularına ( döllerine ) aktaran sığır gruplarına “ırk” denir.

Bu bilimsel açıklamadan sonra ırk nasıl tespit edilir inceleyelim :

Bütün hayvan türleriyle beraber sığırlarda da ırk tespitinde ya kendi vücudunu saran kıl örtüsünün rengi ve dağılımı, bedeninin herhangi bir yerinde olan bir işaret ( nişane ) ile birlikte vücut yapısı ya da hayvanın soykütüğü ve tohumlama kayıtlarından faydalanılır. Aslında her ikisini birden kullanmak daha doğru sonuç verir.

Şimdi ayrı ayrı inceleyelim. Sığırın vücut kıl örtüsünün rengine, dağılımına ve nişanesine ( işaretlerine ) bakarak ırk tespiti yapmak için yöntemler :

 • Sığırın ağız, burun, sırt, ayak ve bacak, kuyruk gibi vücut uzuvlarına bakarak ırka ait özel bir işaret ( nişane ) olup olmadığına bakılır.
 • Hayvanın vücudunun kıl örtüsünün rengine ve eğer farklı renklerden oluşmuşsa renk dağılımına bakılır.

Sığır ırkları melezleme yapıldığında kendi özelliklerini baskınlık derecelerine göre döllerine aktarırlar. Örnekler :

Holştayn ırkında ki “Siyah renk “ tüm renklere baskındır. Siyah Alaca bir sığır melezleme yapıldığında hangi ırk olursa olsun siyah renk azda olsa yavrularında görülecektir.

Simental ırkının özelliği olan “ beyaz rekli baş” yine yavrularına taşınacaktır.

Montofon ırkında ise “burun etrafındaki açık renkli halka olarak ligeratüre geçen “ merme” özelliği melezlense de yavrularına geçmektedir.

Ama 3-4 nesil farklı ırkla melezleme yapılırsa belirgin olan özellikler oldukça azalacaktır.

Genel olarak bir ırkın “saf ırk” sayılması için hangi ırka ait ise bilimsel olarak o ırkın genetopik yapısını en az % 96 oranında taşımalıdır. Ama günümüzde kabul edilen “saf ırk” tanımlamasında et-süt veya dayanıklılık yönünden güçlü özelliklere haiz başka ırklardan kısmi olarak melezleme yapılmaktadır. Bu şekilde olan ırklar % 6-8 oranına kadar olan kan karışımları da “saf ırk” olarak tanımlanmaktadır.

Turgut YEŞİLIRMAK

Ziraat Mühendisi ( Zooteknist )

Kaynak : GTHB Yayınları

Read More

Angus Sığırı

Ağu 30, 2017 8

Angus sığırının anavatanı İskoçya’dır. Aberdeen olarak da isimlendirilir. Dünyada en çok yetiştirilen etçi sığır ırkı olarak bilinir. ABD etçi sığırlarının % 60 ını oluşturur.

Karkas ve et kalitesi yüksektir. Etindeki mermerleşme ( yağın kas lifleri arasındaki dağılımı ) mükemmeldir.  Eti en lezzetli etler arasındadır. ABD de özel damga ile satılır.

Kırmızı olanları ender olarak olsa da renkleri genel olarak siyahtır ve hem erkek Angus hem de dişi Angus genetik olarak boynuzsuzdur. Birbirlerine sürü içinde zarar verme oranları düşüktür, uysal hayvanlardır.

Uzun ömürlüdürler, zor çevre koşullarına ve hastalıklara dayanıklı ırklardır. -30 ile +40 arasında sorunsuz yaşayabilirler. Kolay doğum yapmaları ırk özelliğidir.

Doğum ağırlıkları düşük olmasına rağmen ( 35-40 kg ) hızla kilo alır ve 205 günlük calı ağırlıkları 315-330 kg. mı bulur. 1 yaşında ise 500-550 kg. ma ulaşırlar. Günlük ağırlık artışları 1.3 – 1.7 kg. arasında olduğundan en karlı etçi ırklardan kabul edilir. Yediği yemi en ekonomik bir şekilde ve en kalite bir şekilde ete çeviren ırk olma özelliği taşımaktadır.

Dişileri erken olgunlaşırlar. Sağlıklı oldukları sürece angus ineklerinden damızlık olarak faydalanılır. Angus inekleri birinci buzağısında da 10. buzağısında da aynı performansı göstermektedir.

Angus sığırı, damızlık yetiştiricisine sağladığı bu faydalar sayesinde diğer et ırklarına göre daha çok tercih edilmektedir.

Eğer sizde Angus yetiştiriciliği yapmak, Angus almak istiyorsanız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izin verdiği ülkelerden Angus ithali için Ankara’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat No : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Hereford Sığırı

Ağu 28, 2017 0

Hereford sığırı etçi sığır ırklarındandır. Adını anavatanı olan İngiltere’nin güney tarafındaki Herefordshire vadisinden almıştır. Günümüzde et besi hayvanı olarak İngiltere’de, Kuzey ve Güney Amerika’da, Yeni Zelanda’da ve Almanya’da yetiştirilmektedir.

Hereford sığırı kırmızı-kahverengi renklidir. Ender olarak siyah olanları da vardır. Baş, karın altı, ayak bilekleri ve kuyruk ucu beyazdır. Boynuzlu ve boynuzsuz olanları vardır.

Kemikleri ve kas yapısı sağlam ve güçlüdür ama sakin yapılıdırlar. Herford düveler hem mera hem de açık besi için uygundur.

Hereford düve özellikle erkekse oburluğundan dolayı hızla büyür. Besi sığırı olarak tercih edilmesinin en önemli nedeni hızlı kilo almalarıdır. Et randımanları % 70’i bulur.

Hereford ırkı sığırların eti yumuşak, yağsız ve mermesi düzgündür. Tüketiciler tarafından tercih edilir ve beğenilir.

Canlı ağırlıkları Hereford erkek sığırlarında 800-1100 kg, dişilerinde 500-700 kg. dır.

Eğer sizde Hereford yetiştiriciliği yapmak, Hereford Sığırı almak istiyorsanız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izin verdiği ülkelerden Hereford ithali için Ankara’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat No : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Belçika Mavisi Irkı

Tem 8, 2017 0

Adı üzerinde kökeni Belçika’dır. Belçika Mavisi Sığırları İngiliz Shorthorn sığırıyla yerli Belçika sığırlarının birleştirilmesi ile elde edilmiştir.

Etçi bir ırktır. Belçika Mavisi düveleri etçi ırklar arasında hızlı kilo almaları dolayısıyla tercih edilir.

İsmini gri-mavi kırçılımsı alaca görüntüsünden almıştır. Ama bazılarının kılları beyazdan siyaha kadar farlılıklar gösterir. Vucudunun bazı hatları Şarole sığırını da andırır.

Çift kaslı sığır ırklarındandır. Bu nedenle kas yoğunluğu fazladır. Çift kaslılığı kalıtsaldır. Yediği yemi yağa değil kasa çevirir, bu nedenlede et üretiminde tercih edilen ırklardan kabul edilir. Kas/kemik oranı diğer ırklardan daha fazladır.

6 aylık Belçika Mavisi dişi danaları ort. 200 kg., 3 aylık gebe Belçika Mavisi düveleri ise ort. 500-550 kg. gelir.

Belçika Mavisi Sığır Irkı ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

İrtibat No : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Şarole (Charolais) Irkı

Tem 8, 2017 0

Şarole ( Charolais ) Irkının Anavatanı Fransa’dır. Etçi ve ağır yapılı bir ırktır.

Vucut rengi lekesiz beyaz veya sarımsı beyaz (krem) dir. Ağız mukozası pembemsi beyazdır. Boynuzları beyaz, öne ve aşağı kıvrımlıdır. Boyun kısa, gerdanı belirgin, göğsü derin, bacakları kısa ve kalça kasları dolgundur.

6 aylık Şarole dişi danasının ağırlığı ort. 200 kg., 3 aylık Şarole gebe düvenin ağırlığı ise ort. 500-550 kg.dır.

Şarole ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda simental ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet  TURGUT Bey

Read More

Limuzin (Limousin) Irkı

Tem 8, 2017 0

Limuzin ( Limousin ) kökeni Fransa’dır. Zaten adını da Fransa’nın Limousin bölgesinden almıştır.

Etçi özelliği ağır basan bir ırktır.  Vucut rengi koyu kırmızıdan buğday rengine kadar olan tonlarda olabilir. Genel olarak Limusin inekleri boğalarına göre daha açık renkli olurlar, aynı şekilde boynuz ve tırnakları da açık renklidir.

Göz çevresi, ağız ve merme etrafı ise vücutlarına göre daha açık renkte olabilir. Genel olarak boynuzlu bir ırktır.

Yetiştirildiği yöreye göre dış görünüş farkedebilir. Örneğin ; ılıman iklimde yaşayanlar kısa tüylü, soğuk bölgelerdekiler uzun tüylü olur.

Limuzin gebe düveleri 500-550 kg., 6 aylık limuzin dişi düve leri ise ort. 200 kg. gelir.

Limuzin sığır ırkı hayvanlarda ergin dişi hayvanlarda canlı ağırlık 600-700 kg. erkeklerde ise 900-1000 kg. ortalamasında olmaktadır. Bazı erkek limuzinler ekstrede olsa 1300 kg canlı ağırlığa ulaşabilirler.

Besiye alınan limuzin ırkı sığırlarda yemden yararlanma oranı yüksektir. Canlı ağırlık artışları ortalama 1000-1300 gün/gr olabilir. Etteki randımanı %65 civarındadır.

Buzağılarda doğum ağırlığı dişilerde 35 kg. erkeklerde 40 kg. ortalamasındadır. Erkek danalar bir yaşına geldiği zaman 530 kg canlı ağırlık ortalamasını yakalamaktadırlar. Bu özellikler besi ırkları içinde olması gereken özelliklerdir.

Limuzin ineklerin günlük süt verimleri 10 litre civarındadır.

Limuzin sığır ırkı hayvanlar yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı daha ziyade etçi sığır özelliğinden yararlanılır. Dünyada damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinde kullanılan sığır ırklarındandır.

Limuzin inek yetiştiriciliği, etçi sığır yetiştirmek için çok büyük bir önemi olduğu, limuzin sığırı özelliklerinden anlaşılmaktadır.

Görünüm Özellikleri:

* Renkleri açık yada koyu kızıldır.

* Ağız ve göz çevresi açık renktedir.

* Çok rahat ve sakin yapısından dolayı sürüye uygundur.

* Doğum kolaylığı özellikle ön plandadır.

* Çok kolay doğum oranından dolayı sütçü ırklarla melezleşmeye çok uygundur.

* İnce kemik yapılıdır.

* Sağlam mide yapılıdır.

* Et bağlama özelliği olağan üstüdür.

* Etinin az yağlı oluşu, et kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

* Kas yapısı iyidir.

* Et randımanı üst seviyededir.

* Avrupa’nın Top-Genetik ırkı olarak kabul görmüştür.

* Annelik içgüdüsü üst seviyededir.

* Döl verimi yüksektir.

Verim Özellikleri:

 • Cidago yüksekliği: Erkek: 145 – 155 cm ; Dişi: 135 – 140 cm
 • Canlı ağırlık: Erkek: 1000 – 1200 kg ; Dişi: 650 – 750 kg
 • Buzağı doğum ağırlığı: Erkek: 39 kg ; Dişi: 36 kg
 • Canlı ağırlık artışı: 1100 – 1300 gr/gün (gençleri)
 • Koyu kırmızı ve açık renklidir
 • İnce kemik yapısına sahiptir
 • Göz ve Ağız çevresi açık renklidir
 • Köyü Kırmızı ve açık renklidir
 • İnce kemik yapısına sahiptir
 • Boynuzsuz bir ırktır
 • Göz ve Ağız çevresi açık renklidir

Verim Özellikleri

 • Canlı Ağırlık Erkek: 1000-1300 kg
 • Canlı Ağırlık Dişi: 600-800 kg
 • Cidago Yüksekliği Erkek: 140-155 cm
 • Cidago Yüksekliği Dişi: 130-140 cm
 • Yavru Doğum Ağırlığı Erkek: 40 kg
 • Yavru Doğum Ağırlığı Dişi: 35 kg
 • Günlük Canlı Ağırlık Artışı: 1000-1300 gram

Irka Özgü Özellikler

 • Annelik içgüdüleri gelişmiş düzeydedir
 • Kaş yapısı gelişmiştir
 • Kaliteli ete sahiptir
 • Etinin yağ oranı düşüktür
 • Et verim performansı yüksektir
 • Yüksek döl verimi vardır
 • Kolay doğum gerçekleştirebilen bir ırktır
 • Uysal ve sakin yapılıdır
 • Mideleri oldukça sağlam olan bir ırktır

Limuzin Sığır Irkı ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Simmental ( Simental ) Irkı

Tem 6, 2017 0

Simmental ( Türkiye’de bilinen adıyla Simental )’ ın anavatanı İsviçre, Avusturya ve Almanya’nın güneyi kabul edilir. Çok yönlü bir sığır olan Simmental, dünyanın en eski ve en yaygın yetiştirilen ırklarından birisidir. Bu ırk çok sayıda sığır genotipinin geliştirilmesine de kaynaklık etmiştir. Simental ırkı yüksek süt ve döl verimi yanında, besi performansı ve hastalıklara dayanıklılık gibi özellikleri nedeniyle üreticiler tarafından son yıllarda tercih edilen bir ırk haline gelmiştir. Gerek simental sığır gerekse simental dana ithalatı her geçen gün artmaktadır.

Kökeni :

Simmental sığırı ismini batı İsviçre’nin Bernese Oberland’ında Simme Irmağı vadisinden alan çok yönlü bir sığır ırkıdır. Almancada Thal ya da Tal kelimesinin vadi anlamına gelmesinden dolayı ırkın kelime anlamı “Simme Vadisi” dir. Simmental sığırı, dünyadaki sığır ırklarının en eskilerinden ve en fazla yayılanlarından birisidir. Kombine verimli (et+süt+çeki gücü) bir sığır ırkı olan Simmental ilk olarak İsviçre’de geliştirilmiştir. Simmental ırkına ait ilk sürü defteri 1806 yılında, ilk birlik ise “Kırmızı ve Beyaz Alaca Simmental Sığır Birliği” adıyla 1890’da İsviçre’de kurulmuştur.

Dünyada ki Durumu :

Simental ırkının sayısal olarak dünyada Siyah-Alacadan sonra ikinci en fazla yetiştirilen ırk olduğu kabul edilirken, dünyada yaklaşık 42 milyon baş Simental sığırı bulunduğu ve ırk içi varyasyonu bu kadar geniş olan bir başka ırkın olmadığı belirtilmektedir.( 2015 ) Simental ırkı bölgesel yetiştiricilik hedefleri doğrultusunda farklı isimlerle adlandırılmış ve birkaç ünlü Avrupa ırkının oluşumunda pay sahibi olmuştur. Almanya, Avusturya, İsviçre ve birçok Avrupa ülkesinde “Fleckvieh”, Fransa’da “Pie Rouge”, “Montbeliard” ve “Abondance”, İtalya’da “Pezzata Rossa” gibi isimlerle anılmaktadır. İtalyan Pezzata Rossa ve bir Fransız sütçü ırkı Montbéliarde, Avrupa Simmental  Federasyonu’nun üyesiyken, WSFF’nin üyesi olarak kabul edilmemektedirler.

Genel Özellikleri :

Genel olarak rengi sarı-beyaz, bazen kırmızı-beyaz ve nadir olarak ta siyah-beyaz’dır.

Baş kısmı genel olarak beyaz olup, üzerinde sarı yada kırmızılıklar olabilir.

Hayvanın vücudundaki koyu renkli bölgelerin büyük oranda olması tercih edilir.

En belirgin özelliği başının ön tarafının beyaz renliolmasıdır. Ayaklarda, kuyruk kısmında ve karın altı boyunca beyazlık kendini göstermektedir.

Verim olarak kombine ırk ( hem etçi hem sütçü ) olarak kabul edilir.

Erkeklerin besi performansları çok iyidir.

Genel olarak AB ülkelerindeki 1.laktasyon süt verimi 6.000 – 6.500 kg.dır. Süt yağı verimi 235 kg. kabul edilir.

6 aylık ( yaklaşık 180 günlük ) simental dişi düvenin canlı ağırlığı 190-200 kg.’ma ulaşır. Ort. 3 aylık simental gebe düvenin canlı ağırlığı ise 500-550 kg. arasındadır.

Simental ithali için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Holstein ( Hostayn ) Irkı

Tem 6, 2017 0

Holstain ( Holştayn ) Irkı Sığırların Anavatanı Kuzey Almanya ve Hollanda’nın Friesian bölgesi kabul edilir. Avrupa Birliğinde ve dünyada en çok yetiştirilen sığır ırkıdır.

AB ülkelerinde orijinal ismi olan Holstein olarak bilinir, Türkiye’de ise Holstain veya Hoştayn olarak tanınır.

Genel Özellikleri :

Sütçü bir ırktır.

Genellikle siyah-beyaz. bazen kırmızı-beyaz renktedir.

Birbirinden keskin hatlarla ayrılan renklerinin dağılımı ve oranları bireysel olarak farklılık gösterir.

Bütün vücudu siyah veya kırmızı olup küçük beyazlığı olanlar olabileceği gibi tam tersi olanlarda olabilir.

Kuyruğunun ucu – püstülü beyaz renktedir.

Genel ve yaygın olarak alın kısmında birbirinden farklı şekillerde olmak üzerebeyaz renkli nişaneler vardır.

Tam bir sütçü ırk özelliklerine sahipbedeni önden arkaya doğru yavaş genişlik ve derinlikle artar.

Holştayn sığırlar sütçü ırk olarak kabul edilir ancak kırmızı-alaca olan holştain erkekleri besi için daha iyi performans gösterir.

Genel olarak AB ülkelerindeki 1.laktasyon süt verimi 7.500-8.500 kg.dır. Süt yağı verimi 280 kg. kabul edilir.

6 aylık ( yaklaşık 180 günlük ) holştayn dişi düvenin canlı ağırlığı 170 kg.’ma ulaşır. Ort. 3 aylık holştayn gebe düvenin canlı ağırlığı ise 460-480 kg. arasındadır.

Holştayn ithali için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More
Translate »