Damızlık Küçükbaş Koyun İthalatı

May 18, 2019 0

Sitemize “koyun ithalatı nasıl yapılır” şeklinde yoğun olarak sorular gelmekte. Bende size damızlık küçükbaş koyun ithalatı hakkında genel bilgi vermek istiyorum.

Canlı hayvan ithalatı sanıldığı kadar zor değildir. Eğer iyi bir damızlık koyun ithalatı yapan firma ile anlaşır ve sizde kendi işletmeniz ile ilgili belgeleri eksiksiz hazırlarsanız hızlı bir biçimde gerçekleşir.

Öncelikle yapmanız gereken ithal edeceğiniz hayvanlara bakacağınız yeri hazırlamak olacaktır. Eğer kendi yeriniz yoksa noterden kiralamak suretiyle de koyun ithalatı yapabilirsiniz. Yurt dışından hayvan getirme şartları arasında damızlık koyun ithali için kiralama yapılırsa en az 2 yıllık ve noterden olma zorunluluğu vardır.

Küçükbaş ithalat şartnamesine göre koyun ithalatını ister kendi çiftliğinizde yetiştirmek ister diğer yetiştiricilere satmak amacıyla yapabilirsiniz. Eğer kendi çiftliğinizde yetiştirmek; etinden, sütünden ve yavrularından yararlanmak istiyorsanız kapasitenizin 100 baş ve üzeri olması gerekmektedir. Yurtdışından getirdiğiniz ithal koyunları yetiştiricilere satmak amacıyla almak istiyorsanız kapasitenizin en az 500 baş ve üzeri olması lazımdır. Aldığınız ithal damızlık koyunları 50 adet ve üzeri olmak şartıyla karantina bitiminden sonra satabilirsiniz.

Suffolk koyunu ithalatımız , diğer videolarımızı görmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.

Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı uygulama talimatına göre damızlık küçükbaş hayvan ithalatı için yapılan başvurular 6 ay geçerlidir. Koyun ithalatı için ilinizdeki il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri aldıktan sonra müracaatı Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne yapmanız gerekmektedir.

Damızlık küçükbaş hayvan seçimi için Tarım ve Orman Bakanlığı bir veteriner ve bir zooteknist ziraat mühendisi görevlendirmektedir.

Küçükbaş ithalatına izin verilen ülkeler ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı yapılan ülkeler genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Ukrayna’dır.

Tarım Bakanlığı küçükbaş hayvan ithalatı için hangi koyun ırklarına izin veriyor derseniz ;

         East Friesian, Merinos, Dorset Down, Şarole, Lacaune, Dorper, Ile de France, Suffolk, Alman Siyahbaşlı, Texel, Romanov, Plevne, Asaf ırklarından alabilirsiniz.

         İthal küçükbaş hayvan fiyatları ise alacağınız koyunun ırkına ve yaşına göre değişmektedir.

          www.damizlikithalat.com

          Türkiye içi Telefon : 0850 346 57 17

Read More

Ukrayna’da Koyun Seçimi

Kas 2, 2018 0

Şirketimizin öncülüğünde Ukrayna’dan 3 farklı kişi/firma için Damızlık Romanov ve Merinos koyunu seçimi yapılmış ve ithalat işlemleri başlatılmıştır.

Müşterilerimiz almak istedikleri koyunları Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan görevli Veteriner ve Zooteknist gözetiminde seçtiler ve kulaklarına kendi getirdikleri özel numaralı küpelerini taktırdılar.

Ukrayna’daki karantina süreci ve yerel prosedürlerin bitiminde çiftliklerine en kısa sürede teslim edeceğiz.

Alıcılarımıza şimdiden hayırlı olsun, bol kazançlar dileriz.

Sizde Ukrayna’ya giderek ister Romanov ister Merinos cinsi koyunları bizzat seçmek ve almak istiyorsanız bizimle irtibata geçin.

Tel : 0850 346 57 17

www.damizlikithalat.com

Read More

Koyun Ağılları Hakkında

Tem 12, 2017 0

Ağılların planlanmasında iki ana amaç göz önüne alınır. Birincisi verimli bir üretim için hayvanların biyolojisine uygun barınak şartlarını hazırlamak, ikincisi ise iş gücü tasarrufu sağlamaktır.

Koyunlar; Sahip oldukları kalın yün tabakası sayesinde soğuğa ve ani sıcaklık düşmelerine, solunumlarıyla da büyük ölçüde sıcaklığa karşı koyabilmektedirler.

Hayvan başına yeterli taban alanı ve havalandırması olmayan rutubetli ağıllarda barındırılacak hayvanlar ne kadar iyi ırktan olurlarsa olsunlar ve ne kadar iyi beslenirlerse beslensinler beklenen verimi vermezler.

Koyun ağılı yapılacak yerin seçiminde; yol ve topografik durumu, su ve elektrik temini, servis kolaylığı, meraya yakınlık, drenaj durumu, bitki örtüsü ve rüzgar kıranlar, yangından korunma, işletmenin ileriki yıllardaki büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır.

Ağıl inşa edilecek yer; hakim rüzgarlardan korunaklı, çevreye göre hafif yüksek ve meyilli olmalı, barınaklar drenajı zor, düz arazilere özellikle içme suyu kaynaklarına, taban suyu yüksek olan yerlere, aşırı sıcak noktalara veya dere yataklarına inşa edilmemelidir. Ağıl; bölgenin iklimine, İşlerin kolay görülmesine uygun ve maliyeti düşük, kolay bulunabilen mümkünse geri dönüşümlü malzemelerden yapılmalıdır.

Güneşin ısıtıcı ve kurutucu özeliğinde yararlanmak için ağılın açık yönü güneye, güney-doğuya veya doğuya bakmalı, kuzey taraf ise kapalı olmalıdır. Ağıl genişliği en fazla 12 metre olmalıdır. Uzunluk barındırılacak hayvan sayısına göre arttırılabilir. Duvarların yüksekliği 200 başlık ağılarda 3.0-3.5 metre, 500 başlık ağılarda 3.5-4.0 metre, mahya yüksekliği 4.0-5.0 metre olmalıdır. Havalandırma bacaları çatı mahyasından en az 50 cm yüksekte yapılmalıdır.

Ağıllarda her koç için 1,5 – 2,0 m², her koyun için kuzusu da dikkate alınarak 1,25 – 1,5 m² ve her toklu için 0,8 – 1,0 m² taban alanı gereklidir. Ağılın yüksekliği 200 başlık ağıllarda 3,0 – 3,5 metre, 500 başlık ağırlarda 3,5 – 4,0 metre olmalı Ağılda hayvan sayısı fazla ise portatif bölmelerle 50 başlık gebelik, yaş, cinsiyet gibi özelikler göre gruplandırmalar yapılmalıdır.

Ağılların altları kolayca temizlenmeye elverişli olmalı, taban ve duvarlar bit, pire ve kene gibi dış parazitlerin kolayca yerleşmesine imkan vermemelidir. Ağılların duvarları her sene badana edilebilecek tarzda inşa edilmelidir. Ağılların kapıları; hayvanların rahatça girip çıkacağı şekilde genişliği 2,5-3 metre, yüksekliği 2,75-3 metre olmalıdır. Kapılar dışarıya doğru açılmalıdır. 400 baştan büyük kapasiteli ağıllarda kapılarda sıkışma olmaması için birden fazla kapı yapılmasında fayda görülmektedir. Bakım, besleme ve emiştirmenin yapıldığı etrafı 1 metre yükseklikle çevrili avlu alanı, ağıl taban alanın en az 2 katı olmalıdır.

En uygun kullanılan taban şekillerinden biri de sıkıştırılmış toprak tabanlardır. Toprak tabandan beklenen; idrarı tutmaması, çamurlaşmaması, Yağmur sularının ağıl tabanına sızmasını önlemek için, ağıl etrafının çok iyi drene edilmesi ya da tabanın 20-30 cm yüksek inşa edilmesi gerekir. Yine ayrıca barınak tabanının, barınağın ön tarafına doğru %5-7’lik bir eğimli yapılması önerilir.

Ağılardaki kötü hava, hayvanların solunum yolları hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı gibi yemden yararlanmayı olumsuz yönde etkileyerek verim kaybının oluşmasına yol açar. Havalandırması iyi olmayan ağılarda tavanda su damlacıkları olur ve hayvanların üzerine damlar. Bu da hayvanın sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Her hayvan için 3,0-4,0 metre³ hava hesap edilmelidir. Ağıla taze hava girişini ve ağılda oluşan pis koku ve nemli havanın çıkışını sağlayacak yeterli büyüklükte pencere sistemi ve havalandırma bacaları olmalıdır. Doğal havalandırma için çatı eğimi en az % 26 olmalıdır. Pencere alanı bölgelere göre değişmekle birlikte taban alanının %10-15’i kadar olmalı,

Koyun için ağıl yapımında eğer dikkat edilmezse hava cereyanları vücut ısısını aniden düşüreceğinden hayvanlarda strese yol açmaktadır. Bu nedenle pencereler hava cereyanına sebebiyet vermemesi için tavana doğru vasistaslı açılmalıdır.

Ağıllarda; iç sıcaklık +8 °C – +20 °C, bağıl nem oranı % 60-80 olacak şekilde inşa edilmelidir. Koyunlar için + 5 ile + 21 °C arası ısılar uygun olmakla birlikte, kuzular için ideal ısı +20 °C dir. Alıştırmış olmak ve yeterli yem vermek şartıyla –30°C kadar inen ısılarda bile koyunlar fazla etkilenmemektedirler. Ancak çevre sıcaklığı 25 °C’nin üstüne çıktığı zaman süt verimi ile gelişmenin düştüğü saptanmıştır. Özelikle de + 35 °C’yi geçen sıcaklıkların hayvanlara ve de işletmeye ciddi zarar verdiği unutulmamalıdır. Çatı kaplamaları izolasyonlu malzemeden (sandviç panel) yapılmalıdır. Ağıllarda sıcaklık tek başına ele alınan bir ölçüt olmamalı, rutubetle birlikte değerlendirilmelidir.

Koyunlarda ağıl içi bağıl nem değerinin % 60-80 Aralığında olması önerilmektedir. Ancak yapağı için yetiştirilen ırklarda yüksek bağıl nem yapağının doğal yapısını bozar ve rengini sarartır. Bu nedenle yapağı için yetiştirilen ırklarda ağıl içi bağıl nemin % 55-65’e düşürülmesi önerilir. Koyunculukta bağıl nemin sürekli olarak düşük olması da istenmez. Bağıl neminin sürekli % 40’ın altında olması, fazla tozlanmaya ve koyunlarda solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilmektedir.

Yemlikler kaba ve kesif yemlerin birlikte verildiği tarzda mümkünse ahşap malzemeden yapılmalıdır. Tek taraflı yemliklerde yemlik genişliği 40-50 cm, çift taraflı yemliklerde 70-80 cm, Yemliklerin yüksekliği 30-40 cm, uzunluğu koyun başına 40-50 cm, kuzu başına 20-30 cm olmalıdır. Kolay temizlenebilen yemlikler seyyar veya sabit olarak duvar kenarlarına yerleştirilmelidir.

Su yalakları betondan veya galvanizli sacdan yapılabilir. Su yalaklarının uzunluğu 2,0-4,0 metre yüksekliği 40 cm olmalıdır. Her 10 koyun için 40-50 cm suluk kenarı hesaplanmalıdır. Suluklar; koyunların dinlenme yerlerine yerleştirilmemeli, yemliklerden en az 25-30 m uzaklıkta olmalıdır. Aksi halde dinlenme yerlerinde çamurlaşmaya, ağızları ile taşıdıkları yem kalıntıları ile de sularını kısa sürede kirletirler.

Koyun ağılları bit, pire ve karasineklere için yataklık görevi yapan gübrelikler ağıllardan uzak tutulmalıdır.

Koyunculuğun yapabilmenin önemli şartlarından birisi de bakıcılardır. Çoban diye adlandırdığımız bakıcıların koyunu bilmesi, merayı tanıması ve otlatma teknikleri konularında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Çobanların koyunun hangi saatlerde otlayacağını bilmesi ve merada otlatma saatlerini ona göre düzenlemesi, sıcak mevsimlerde öğlen saatlerinde sürüyü gölgeliklerde istirahata alması gereklidir. ( alıntı )

Umarız koyun ağılı nasıl yapılmalı, ağıl ölçüleri nasıl olmalı sorularınıza bir nebze de olsa cevap verebilmişizdir.

Read More

Belçika Mavisi Irkı

Tem 8, 2017 0

Adı üzerinde kökeni Belçika’dır. Belçika Mavisi Sığırları İngiliz Shorthorn sığırıyla yerli Belçika sığırlarının birleştirilmesi ile elde edilmiştir.

Etçi bir ırktır. Belçika Mavisi düveleri etçi ırklar arasında hızlı kilo almaları dolayısıyla tercih edilir.

İsmini gri-mavi kırçılımsı alaca görüntüsünden almıştır. Ama bazılarının kılları beyazdan siyaha kadar farlılıklar gösterir. Vucudunun bazı hatları Şarole sığırını da andırır.

Çift kaslı sığır ırklarındandır. Bu nedenle kas yoğunluğu fazladır. Çift kaslılığı kalıtsaldır. Yediği yemi yağa değil kasa çevirir, bu nedenlede et üretiminde tercih edilen ırklardan kabul edilir. Kas/kemik oranı diğer ırklardan daha fazladır.

6 aylık Belçika Mavisi dişi danaları ort. 200 kg., 3 aylık gebe Belçika Mavisi düveleri ise ort. 500-550 kg. gelir.

Belçika Mavisi Sığır Irkı ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

İrtibat No : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Şarole (Charolais) Irkı

Tem 8, 2017 0

Şarole ( Charolais ) Irkının Anavatanı Fransa’dır. Etçi ve ağır yapılı bir ırktır.

Vucut rengi lekesiz beyaz veya sarımsı beyaz (krem) dir. Ağız mukozası pembemsi beyazdır. Boynuzları beyaz, öne ve aşağı kıvrımlıdır. Boyun kısa, gerdanı belirgin, göğsü derin, bacakları kısa ve kalça kasları dolgundur.

6 aylık Şarole dişi danasının ağırlığı ort. 200 kg., 3 aylık Şarole gebe düvenin ağırlığı ise ort. 500-550 kg.dır.

Şarole ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda simental ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet  TURGUT Bey

Read More

Limuzin (Limousin) Irkı

Tem 8, 2017 0

Limuzin ( Limousin ) kökeni Fransa’dır. Zaten adını da Fransa’nın Limousin bölgesinden almıştır.

Etçi özelliği ağır basan bir ırktır.  Vucut rengi koyu kırmızıdan buğday rengine kadar olan tonlarda olabilir. Genel olarak Limusin inekleri boğalarına göre daha açık renkli olurlar, aynı şekilde boynuz ve tırnakları da açık renklidir.

Göz çevresi, ağız ve merme etrafı ise vücutlarına göre daha açık renkte olabilir. Genel olarak boynuzlu bir ırktır.

Yetiştirildiği yöreye göre dış görünüş farkedebilir. Örneğin ; ılıman iklimde yaşayanlar kısa tüylü, soğuk bölgelerdekiler uzun tüylü olur.

Limuzin gebe düveleri 500-550 kg., 6 aylık limuzin dişi düve leri ise ort. 200 kg. gelir.

Limuzin sığır ırkı hayvanlarda ergin dişi hayvanlarda canlı ağırlık 600-700 kg. erkeklerde ise 900-1000 kg. ortalamasında olmaktadır. Bazı erkek limuzinler ekstrede olsa 1300 kg canlı ağırlığa ulaşabilirler.

Besiye alınan limuzin ırkı sığırlarda yemden yararlanma oranı yüksektir. Canlı ağırlık artışları ortalama 1000-1300 gün/gr olabilir. Etteki randımanı %65 civarındadır.

Buzağılarda doğum ağırlığı dişilerde 35 kg. erkeklerde 40 kg. ortalamasındadır. Erkek danalar bir yaşına geldiği zaman 530 kg canlı ağırlık ortalamasını yakalamaktadırlar. Bu özellikler besi ırkları içinde olması gereken özelliklerdir.

Limuzin ineklerin günlük süt verimleri 10 litre civarındadır.

Limuzin sığır ırkı hayvanlar yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı daha ziyade etçi sığır özelliğinden yararlanılır. Dünyada damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinde kullanılan sığır ırklarındandır.

Limuzin inek yetiştiriciliği, etçi sığır yetiştirmek için çok büyük bir önemi olduğu, limuzin sığırı özelliklerinden anlaşılmaktadır.

Görünüm Özellikleri:

* Renkleri açık yada koyu kızıldır.

* Ağız ve göz çevresi açık renktedir.

* Çok rahat ve sakin yapısından dolayı sürüye uygundur.

* Doğum kolaylığı özellikle ön plandadır.

* Çok kolay doğum oranından dolayı sütçü ırklarla melezleşmeye çok uygundur.

* İnce kemik yapılıdır.

* Sağlam mide yapılıdır.

* Et bağlama özelliği olağan üstüdür.

* Etinin az yağlı oluşu, et kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

* Kas yapısı iyidir.

* Et randımanı üst seviyededir.

* Avrupa’nın Top-Genetik ırkı olarak kabul görmüştür.

* Annelik içgüdüsü üst seviyededir.

* Döl verimi yüksektir.

Verim Özellikleri:

 • Cidago yüksekliği: Erkek: 145 – 155 cm ; Dişi: 135 – 140 cm
 • Canlı ağırlık: Erkek: 1000 – 1200 kg ; Dişi: 650 – 750 kg
 • Buzağı doğum ağırlığı: Erkek: 39 kg ; Dişi: 36 kg
 • Canlı ağırlık artışı: 1100 – 1300 gr/gün (gençleri)
 • Koyu kırmızı ve açık renklidir
 • İnce kemik yapısına sahiptir
 • Göz ve Ağız çevresi açık renklidir
 • Köyü Kırmızı ve açık renklidir
 • İnce kemik yapısına sahiptir
 • Boynuzsuz bir ırktır
 • Göz ve Ağız çevresi açık renklidir

Verim Özellikleri

 • Canlı Ağırlık Erkek: 1000-1300 kg
 • Canlı Ağırlık Dişi: 600-800 kg
 • Cidago Yüksekliği Erkek: 140-155 cm
 • Cidago Yüksekliği Dişi: 130-140 cm
 • Yavru Doğum Ağırlığı Erkek: 40 kg
 • Yavru Doğum Ağırlığı Dişi: 35 kg
 • Günlük Canlı Ağırlık Artışı: 1000-1300 gram

Irka Özgü Özellikler

 • Annelik içgüdüleri gelişmiş düzeydedir
 • Kaş yapısı gelişmiştir
 • Kaliteli ete sahiptir
 • Etinin yağ oranı düşüktür
 • Et verim performansı yüksektir
 • Yüksek döl verimi vardır
 • Kolay doğum gerçekleştirebilen bir ırktır
 • Uysal ve sakin yapılıdır
 • Mideleri oldukça sağlam olan bir ırktır

Limuzin Sığır Irkı ithali için ANKARA’da olan firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Simmental ( Simental ) Irkı

Tem 6, 2017 0

Simmental ( Türkiye’de bilinen adıyla Simental )’ ın anavatanı İsviçre, Avusturya ve Almanya’nın güneyi kabul edilir. Çok yönlü bir sığır olan Simmental, dünyanın en eski ve en yaygın yetiştirilen ırklarından birisidir. Bu ırk çok sayıda sığır genotipinin geliştirilmesine de kaynaklık etmiştir. Simental ırkı yüksek süt ve döl verimi yanında, besi performansı ve hastalıklara dayanıklılık gibi özellikleri nedeniyle üreticiler tarafından son yıllarda tercih edilen bir ırk haline gelmiştir. Gerek simental sığır gerekse simental dana ithalatı her geçen gün artmaktadır.

Kökeni :

Simmental sığırı ismini batı İsviçre’nin Bernese Oberland’ında Simme Irmağı vadisinden alan çok yönlü bir sığır ırkıdır. Almancada Thal ya da Tal kelimesinin vadi anlamına gelmesinden dolayı ırkın kelime anlamı “Simme Vadisi” dir. Simmental sığırı, dünyadaki sığır ırklarının en eskilerinden ve en fazla yayılanlarından birisidir. Kombine verimli (et+süt+çeki gücü) bir sığır ırkı olan Simmental ilk olarak İsviçre’de geliştirilmiştir. Simmental ırkına ait ilk sürü defteri 1806 yılında, ilk birlik ise “Kırmızı ve Beyaz Alaca Simmental Sığır Birliği” adıyla 1890’da İsviçre’de kurulmuştur.

Dünyada ki Durumu :

Simental ırkının sayısal olarak dünyada Siyah-Alacadan sonra ikinci en fazla yetiştirilen ırk olduğu kabul edilirken, dünyada yaklaşık 42 milyon baş Simental sığırı bulunduğu ve ırk içi varyasyonu bu kadar geniş olan bir başka ırkın olmadığı belirtilmektedir.( 2015 ) Simental ırkı bölgesel yetiştiricilik hedefleri doğrultusunda farklı isimlerle adlandırılmış ve birkaç ünlü Avrupa ırkının oluşumunda pay sahibi olmuştur. Almanya, Avusturya, İsviçre ve birçok Avrupa ülkesinde “Fleckvieh”, Fransa’da “Pie Rouge”, “Montbeliard” ve “Abondance”, İtalya’da “Pezzata Rossa” gibi isimlerle anılmaktadır. İtalyan Pezzata Rossa ve bir Fransız sütçü ırkı Montbéliarde, Avrupa Simmental  Federasyonu’nun üyesiyken, WSFF’nin üyesi olarak kabul edilmemektedirler.

Genel Özellikleri :

Genel olarak rengi sarı-beyaz, bazen kırmızı-beyaz ve nadir olarak ta siyah-beyaz’dır.

Baş kısmı genel olarak beyaz olup, üzerinde sarı yada kırmızılıklar olabilir.

Hayvanın vücudundaki koyu renkli bölgelerin büyük oranda olması tercih edilir.

En belirgin özelliği başının ön tarafının beyaz renliolmasıdır. Ayaklarda, kuyruk kısmında ve karın altı boyunca beyazlık kendini göstermektedir.

Verim olarak kombine ırk ( hem etçi hem sütçü ) olarak kabul edilir.

Erkeklerin besi performansları çok iyidir.

Genel olarak AB ülkelerindeki 1.laktasyon süt verimi 6.000 – 6.500 kg.dır. Süt yağı verimi 235 kg. kabul edilir.

6 aylık ( yaklaşık 180 günlük ) simental dişi düvenin canlı ağırlığı 190-200 kg.’ma ulaşır. Ort. 3 aylık simental gebe düvenin canlı ağırlığı ise 500-550 kg. arasındadır.

Simental ithali için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Holstein ( Hostayn ) Irkı

Tem 6, 2017 0

Holstain ( Holştayn ) Irkı Sığırların Anavatanı Kuzey Almanya ve Hollanda’nın Friesian bölgesi kabul edilir. Avrupa Birliğinde ve dünyada en çok yetiştirilen sığır ırkıdır.

AB ülkelerinde orijinal ismi olan Holstein olarak bilinir, Türkiye’de ise Holstain veya Hoştayn olarak tanınır.

Genel Özellikleri :

Sütçü bir ırktır.

Genellikle siyah-beyaz. bazen kırmızı-beyaz renktedir.

Birbirinden keskin hatlarla ayrılan renklerinin dağılımı ve oranları bireysel olarak farklılık gösterir.

Bütün vücudu siyah veya kırmızı olup küçük beyazlığı olanlar olabileceği gibi tam tersi olanlarda olabilir.

Kuyruğunun ucu – püstülü beyaz renktedir.

Genel ve yaygın olarak alın kısmında birbirinden farklı şekillerde olmak üzerebeyaz renkli nişaneler vardır.

Tam bir sütçü ırk özelliklerine sahipbedeni önden arkaya doğru yavaş genişlik ve derinlikle artar.

Holştayn sığırlar sütçü ırk olarak kabul edilir ancak kırmızı-alaca olan holştain erkekleri besi için daha iyi performans gösterir.

Genel olarak AB ülkelerindeki 1.laktasyon süt verimi 7.500-8.500 kg.dır. Süt yağı verimi 280 kg. kabul edilir.

6 aylık ( yaklaşık 180 günlük ) holştayn dişi düvenin canlı ağırlığı 170 kg.’ma ulaşır. Ort. 3 aylık holştayn gebe düvenin canlı ağırlığı ise 460-480 kg. arasındadır.

Holştayn ithali için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. En uygun şartlarda ithalatı yapıyor ve ahırınıza teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey

Read More

Suni Tohumlama

Tem 4, 2017 0

SUNİ TOHUMLAMA

Tanım

Suni tohumlama; uygun tohumlama zamanında, dişi hayvanın genital kanalına spermaların hijyenik koşullarda ve usulüne uygun şekilde nakledilmesidir. Bu uygulama tüm dünyada özellikle süt sığırı çiftliklerinde rutin bir işlem olarak uygulanmaktadır.

Suni Tohum Uygulama Yetkisi

Suni tohumlama uygulamaları ülkemizde Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerde başarılı olan nitelikli veteriner hekim ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.

Suni Tohumlamanın Doğal Tohumlamaya Göre Avantajları

Suni tohum sürünün genetik, fiziksel özelliklerini iyileştirir. Sığır nüfusunun genetik ve dış özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla kalitesi kanıtlanmış uygun boğaların seçimini sağlar. Yetenekli hayvan sahipleri kaliteli boğaları gözle seçebilir ancak bunların taşıdıkları özellikleri bakımında nasıl döller vereceğini bilemezler.

Suni tohum her yerden temin edilebilir. Özel yöntemlerle dondurulmuş sperma dünyanın her tarafına taşınabilir böylece yerli veya ithal en kaliteli boğalara ait spermalara rahatlıkla ulaşma imkanı bulunmaktadır. Doğal aşımla bir boğadan elde edilecek yavrudan çok daha fazlası suni tohumlama yöntemiyle elde edilebilir.

Yüksek verimli ve ekonomik açıdan önemli özellikleri aktarabilen hayvanların kullanılma imkanı sağlar.

Suni tohumun alındığı boğaların; boğaların annelerinin, anneannelerinin, kızlarının süt verimleri, sütün yağ ve protein oranları ve daha birçok ekonomik olarak önemli verim bilgileri resmi yetkili makamlar tarafından korunan sistemlerde kayıt altına alınır ve damızlık belgeleriyle yayınlanır.

Suni tohumlamada spermanın alındığı boğalar uluslararası sağlık ve teknik standartlara sahip laboratuvarlarda, suni tohumlamada kullanılacak spermaların gerekli analizleri yaptıktan sonra kullanılmakta ayrıca boğanın üzerinde uygulanan kontroller sayesinde hastalıkların ortaya çıkma ve yayılma ihtimali önlenir.

Suni tohum çok daha ucuz ve kalitelidir. Ayrıca doğal tohumlama boğalarının bakım, besleme, hastalıklardan korunma, tedavi, kısırlık, verimsizlikten kaynaklanan maliyetleri de düşünüldüğünde suni tohumun ne kadar ucuz, güvenli olduğu anlaşılmaktadır.

Suni tohumları üretecek kişiler, ithalatçılar, boğa adayının seçimi, sağlık durumu, toplama, inceleme, depolama, kalite ve güvenlik doğrulama, piyasaya satış, taşınma, uygulama ve doğan yavru ile birlikte tüm aşamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrolü altındadır.

Suni tohum hayvan sahibine boğa seçme özgürlüğü sağlar.

Suni tohumlama sayesinde çok kaliteli bir boğadan toplanan spermalar yıllarca saklanabilir.

Suni tohumlama ile doğacak yavrunun cinsiyeti belirlenir. Hayvan sahibine cinsiyet seçme özgürlüğü sağlar.

Bir suni tohumlama boğasından tabii tohumlama boğasına göre çok daha fazla yavru elde edilir.

Kaynak : Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web sitesi
Read More

Damızlık Manda İthalatı Uygulama Talimatı

Tem 4, 2017 0

          DAMIZLIK SIĞIR/MANDA İTHALAT TALİMATI – 2018

          Damızlık manda ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Damızlık mandalar, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinde Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. İthalatı uygun görülen ülkelerin listesi (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde yayımlanmaktadır.
 • İthal edilecek damızlık mandalar Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde, teknik kriterlerde, (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat) web adresinde yayımlanmaktadır.
 • Damızlık manda ithalatı, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.
 • Damızlık etçi ırk dişi manda ithalatlarında, izin verilen dişi manda sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek hayvan için izin verilir.
 • Kendi işletmesi adına damızlık manda ithal edecekler; Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 10 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. Gebe veya gebe olmayan dişi manda olmak üzere en az 10 baş için izin verilir. (Sığır için ise en az 60 baş esas alınır.)
 • Yetiştiricilere satmak üzere gebe/gebe olmayan dişi manda ithal edecekler; Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 60 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. En az 60 baş gebe veya 60 baş gebe olmayan dişi manda için izin verilir. (Sığır için ise en az 250 baş esas alınır.)
 • İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır.
 • Yetiştiricilere satmak üzere gebe/gebe olmayan dişi manda ithal edenler, mandalara ilişkin karantina ile fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan başkasına satış yapamaz.
 • Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen dişi mandaların, satışı aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.
 1. Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.
 2. Bir işletmeye aynı ırktan en az 2 baş (sığır için 5 baş) satış yapılmalıdır.
 3. Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. (Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6)
 4. Satışı yapılan hayvanlar, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmelidir.
 5. Damızlık dişi manda satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5),alınmalıdır.
 6. Bu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgiler, ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verilmelidir.

       A-Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1- Dilekçe; Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1) Dilekçenin ekler bölümünde sunulan dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2- Proforma Fatura; Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların sayısı, ırkı ve birim fiyatı bulunmalıdır. İhracatçı firma ve yetkilisinin adı soyadı, imzasının yer aldığı şirket kaşeli belge. (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosundan tercüme edilmiş aslı)Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

3Kontrol belgesi; Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen (Ek-2) ithalatçı kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak (4 asıl nüsha) veya e-imzalı belge.

4- Taahhütname; İşletme sahibi tarafından imzalanmış noter onaylı belge.(Ek-3/ Ek-4/ Ek-5’te yer alan )(Vekâleten imzalı olanlar kabul edilmez)

5- İmza sirküleri/beyanname ve vekâletname; Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi ve vekâletname.

6- Ticaret sicil gazetesi; İthalatçı firmanın kuruluşuna ait belge.

7- İşletme Tescil Belgesi; İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

8- İşletme Kapasite Raporu; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge. (Ek-6’da yer alan )

9- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi; İl /İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.(Ek-7’de yer alan )

 • Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

       B-Seçim Heyeti ve Görevleri

 • İthalatçılar, seçim heyetinin görevlendirilmesi için Genel Müdürlüğe dilekçe (Ek-8) ile başvurur.
 • Seçim heyeti en az bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşur. Seçim heyetinin görevlendirme süresi ve sayısı, seçilecek hayvanın sayısı ve seçim koşulları dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından takdir edilir. (Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak damızlık hayvan ithalatlarında, seçim heyeti ilgili kurum tarafından da belirlenebilir.)
 • Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masrafları ithalatçı tarafından karşılanır. Günlük harcırahlar, görev süresi ve yolda geçen süreler dahil Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre hesaplanır.
 • İthal edilecek damızlık mandaların seçimi, Bakanlığın http://www.tarim.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat web adresinde yayımlanan “Damızlık Sığır Ve Sığır İthalat Teknik Kriterler” e göre ihracatçı ülkede yapılır.
 • Seçim heyeti, görev olurunda belirtilen hayvan sayısı kadar hayvanı seçmekle görevlidir. İthalatçının talebi halinde görev olurunda belirtilen sayıdan %20 ilave (Rezerv) hayvan seçebilir.
 • Seçim heyeti, görev sırasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak düzenlemek ve görev dönüşü 7 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.   

      C- Diğer Hususlar

 • Yabancı dilde yazılı belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
 • Yapılan başvurular, müracaat tarihinden itibaren 2 ay süre ile geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvuralar yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.
 • Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.
 • Verilen ithalat izninin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Bu süre içinde hayvan seçimini gerçekleştiremeyen ithalatçıların izni iptal edilir.
 • İthalat başvurularında sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde ithalatçının işlemleri durdurulur.
 • Seçim heyetinin görev olurunda belirtilen sayıdan fazla veya liste tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.
 • Bu talimatta yer verilmeyen tür ve ırkların damızlık ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
 • Bakanlık veya diğer kamu kurumu ve kuruluşlarınca araştırma ve sosyal amaçlı projeler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
 • Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ikinci bir işleme gerek kalmaksızın devam ettirilir.
 • Damızlık manda ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri de esas alınır.

       Ç-İthalatçının Yükümlülükleri

 • İthalatı yapılacak damızlık hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmadan kontrol belgesini onaylatmalıdır.
 • İthalat işlemleri tamamlanan hayvanları, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine ve e-ıslah veri tabanlarına kayıtlarını yaptırmalıdır.
 • Kendi işletmesi adına ithalat yapanlar ile yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan ilk satın alan işletme sahipleri, hayvanlarını mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süre ile satmamalıdır. İşletmenin devri halinde de bu maddedeki satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir.
 • Yetiştiricilere satılmak üzere ithal edilen dişi mandalar, gebe olarak satılmak istenmesi halinde aynı ırka ait erkek manda ile tohumlatılmalıdır.
 • Genel Müdürlükçe ihtiyaç halinde ilave belge ve bilgi istenebilir. İlgilileri istenilen bu belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

          D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Yükümlülükleri

 • İthal edilen damızlık hayvanların izlenmesine ilişkin Genel Müdürlük tarafından belirlenen izleme formlarına (Ek-9,Ek-10) göre en az 6 ayda bir periyodik (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) olarak kontrol etmeli ve 2 yıl süreyle takip etmelidir. Buna ilişkin belgeleri en az 2 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

         E-Yaptırımlar

 • Bu talimat kapsamında yapılacak damızlık manda ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme, karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 • Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü uygulanır.

Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile Manda ithal ediyor ve adresinize teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey ile irtibata geçerek daha ayrıntılı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Not : Yazı içinde geçen belgelerin tamamı kaynak olarak aldığımız Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi içindedir.

Read More
Translate »